Elatusasioiden Walk in -palvelu

Voitte tulla käymään lastenvalvojan luona ilman ajanvarausta sopimassa lasta koskevan elatusapupäätöksen jatkamisesta tai muuttamisesta.

Elatusapu on kuukausittain maksettava rahasumma, jonka muualla asuva vanhempi maksaa lapselle ja huolehtii näin omalta osaltaan lapsen elatuksesta.

Se vanhempi, joka eron jälkeen ei enää asu samassa osoitteessa kuin lapsi, maksaa elatusapua sille vanhemmalle, jonka kanssa lapsi on kirjoilla. Kun lapsi asuu vuorotellen teidän kummankin luona, voidaan mahdollinen elatusapu määrätä kumman tahansa vanhemman maksettavaksi riippumatta siitä, kumman luona lapsi on kirjoilla.

Elatusapu vahvistetaan sopimuksella tai käräjäoikeuden tuomiolla.

Walk in -palvelu on tarkoitettu vain voimassa olevien elatussopimusten jatkamiseen tai muuttamiseen. Ensimmäisen elatussopimuksen tekemiseen tulee varata aina aika. Walk in -palvelussa ei voi asioida ilman toista vanhempaa.

Walk in -palvelu on auki kerran kuussa seuraavina päivinä: 27.2., 26.3., 30.4., 28.5., 18.6. ja 27.8. Heinäkuussa olemme suljettuna.

Vuoronumeroita jaetaan klo 8.30-9.30 välillä, kun molemmat vanhemmat ovat paikalla ja lomakkeet on täytetty. Vuoronumerot sekä varallisuusselvitykset ja esitietolomakkeet jaetaan katutason aulatilassa.

Palvelupiste on Helsingin kaupungin perheoikeudellisissa asioissa, osoitteessa Vironkatu 2, 4. kerros.

Walk in -käyntiin valmistautuminen

Walk in -palvelu on tarkoitettu nopeaan asioimiseen ja siksi sitä varten kannattaa valmistautua.

Mikäli elatusavun määrittäminen vaatii vaikkapa yrittäjyyden takia tavanomaista enemmän selvitystä, Walk in -palvelun sijasta teidän tulee varata aika lastenvalvojalle.

 1. Tee varallisuusselvitys

  Elatuskyvyn arvioimista varten teiltä tarvitaan varallisuusselvitys. Tulostakaa ja täyttäkää lomake etukäteen ennen Walk in -palveluun saapumista. 

  Tulosta varallisuusselvitys (PDF)

 2. Täytä esitietolomake

  Tulostakaa ja täyttäkää esitietolomake ennen Walk in -palveluun saapumista.

  Tulosta esitietolomake (PDF)

 3. Mukaan otettavat dokumentit ja tositteet

  • Täytetty esitietolomake
  • Varallisuustodistus, jonka mukana tulee olla tositteet tuloista ja menoista sekä viimeksi vahvistettu verotodistus tai veroehdotus.
  • Jos aiemmat lasta koskevat sopimukset on tehty muualla kuin Helsingissä tai mikäli teillä on oikeuden tekemä päätös elatusavusta, tulee teillä olla tämä sopimus/päätös mukana.

Palvelupisteet

Perheoikeudelliset asiat

Osoite: Vironkatu 2, 00170 Helsinki