Monimuotoinen perheterapeuttinen työ

Monimuotoinen perheterapeuttinen työ on tarkoitettu oireileville 11-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen kriisiytyneissä tilanteissa.

Monimuotoisen perheterapeuttisen työn kohderyhmänä ovat 11-17-vuotiaat nuoret, joilla on käytös- ja päihdehäiriöiltä sekä vaikeuksia elämässään.

Terapeuttiseen työhön otetaan mukaan perheen ja vanhempien lisäksi muutakin nuoren verkostoa. Palvelumme kestää noin kuusi kuukautta. Järjestämme tapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla 2-3 kertaa viikossa.

Palvelu on tarkoitettu lastensuojelutyön asiakkaille ja sitä hakee nuoren vastuusosiaalityöntekijä.

Mitä monimuotoisessa perheterapeuttisessa työssä tapahtuu?  

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (Multidimensional Family Therapy, MDFT) on intensiivistä ja perhekeskeistä.  

Se keskittyy jokaisen perheenjäsenen kanssa yksilöllisesti tehtävään työhön sekä koko perheen vuorovaikutus- ja toimintamalleihin. Tarkoituksena on yhdessä perheen kanssa luoda toimivampia toimintamalleja perheenjäsenten välille. Mukana palvelussamme voivat olla nuoren ja hänen perheensä lisäksi hänen verkostoonsa kuuluvia ihmisiä, kuten opettaja tai muu rinnakkain työskentelevä ammattilainen.  

Tapaamisia järjestetään eri kokoonpanoilla.  

Millaisissa tapauksissa nuori perheineen pääsee mukaan palveluun?  

Nuori ja perhe voivat päästä mukaan palveluun, kun he ovat tätä ennen saaneet muita perhesosiaalityön tai avohuollon palveluja. Harkinnassa saattaa olla sijoitus kodin ulkopuolelle, mutta kyseessä voi olla myös tilanne, jossa nuorella on edessään kotiutus.  

Kriteerit:  

  • Nuori on 11–17-vuotias.  
  • Nuorella on käytös-, uhmakkuus ja/tai päihdehäiriöitä.  
  • Ongelmat ovat kestäneet vähintään puoli vuotta.  
  • Ongelmia on monella toiminnan ja elämän osa-alueilla.  
  • Ainakin toisen vanhemmista on sitouduttava palveluun. Nuoren oma motivaation puute ei sen sijaan estä terapian aloitusta.  
  • Nuorta uhkaa mahdollisesti laitossijoitus.  
  • Nuorella on aiempia sosiaali- ja terveydenhuollon interventioita.  

Monimuotoiseen perheterapeuttiseen työhön ei pääse mukaan silloin, kun nuorella on akuutti hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdehäiriö. Samaan aikaan ei myöskään voi olla käynnissä toista terapiaa.  

Yhteystiedot:

Johtava ohjaaja, p. 040 665 8695.