Hemservice för barnfamiljer, Kampens familjecenter

Hemservicen för barnfamiljer hjälper om din familj behöver stöd i barnavård, ork och en smidig vardag.
Bild: Kaisa Sunimento

Om du redan är kund hos oss når du oss genom att ringa till socialrådgivningen för barnfamiljer.

Kontaktuppgifter

Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
finska
PB 6150, 00099 Helsingfors stad

Vi betjänar invånare i följande stadsdelar: 

 • Drumsö
 • Busholmen
 • Gräsviken
 • Rödbergen
 • Femkanten
 • Sveaborg
 • Tölö
 • Arabia
 • Hermanstad
 • Vallgård
 • Berghäll
 • Hagnäs
 • Kajsaniemi
 • Kronohagen
 • Skatudden

Plats

Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)