Vaccindoser och vaccin

Antalet doser av coronavaccin som ges beror på ålder och om du hör till någon riskgrupp.

På den här sidan

Vaccindoser för olika grupper

65 år fyllda, 18 år fyllda som hör till riskgrupper och 12 år fyllda med kraftig immunbrist

4 vaccindoser och doser av höstvinterns boosterdos. Höstvinterns boosterdoser rekommenderas oberoende av hur många doser man fått tidigare eller hur många gånger man haft sjukdomen.

Lista över medicinska riskgrupper (THL)(Länk leder till extern tjänst)

18-64-åringar och 12–17-åringar som tillhör riskgrupper

3 vaccindoser. En genomgången coronasjukdom motsvarar en vaccindos.

Lista över medicinska riskgrupper (THL)(Länk leder till extern tjänst)

12–17-åringar

2 vaccindoser. En tredje vaccindos kan ges även om det behövs för särsklida skäl som till exempel för ett vaccinintyg.

Barn i åldern 6 månader - 11 år som hör till riskgrupper

Barn som tillhör riskgrupper och är i åldern 6 månader–11 år kan ha nytta av vaccinationer. Vaccinationer kan ges efter ett individuellt ställningstagande från den behandlande läkaren inom den specialiserade sjukvården.

Coronavaccinationer ges till barn i riskgrupper (6 mån.–11 år) med tidsbokning vid Malms centraliserade rådgivningstjänst (Malms bygata 17 A). Boka en vaccinationstid genom att ringa rådgivningens telefonservice, tfn 09 310 55530 (vardagar kl. 8–14). Den behandlande läkarens ställningstagande kontrolleras från patientdatasystemet i samband med tidsbokningen.

Riskgrupperna för barn i åldern 6 månader–11 år (THL)(Länk leder till extern tjänst)

Barn i åldern 6 månader - 11 år

Omfattande coronavaccinationer av små barn är inte nödvändiga i den rådande epidemisituationen.

Vaccin som är i bruk

Comirnaty Omicron vaccin (30 mikrogram/dos)(Länk leder till extern tjänst) (används för personer som fyllt 12 år. Comirnaty Omicron vaccin (10 mikrogram/dos)(Länk leder till extern tjänst)används för barn i åldern 5–11 år. Comirnaty Omicron (3 mikrogram/dos)(Länk leder till extern tjänst) används för barn i åldern 6 månader–4 år.

Novavax Nuvaxovid-vaccin (Länk leder till extern tjänst)används som den första och andra dosen för personer som fyllt 12 år. Nuvaxovid-vaccinet kan ges som boosterdos till personer som fyllt 18 år och som har medicinska hinder för eller inte vill ta andra vaccin. Nuvaxovid-vaccinet kan användas som boosterdos för personer mellan 12 och 17 år om de hör till en riskgrupp och har medicinska hinder för att ta Comirnaty-vaccinet. I Finland rekommenderas Nuvaxovid-vaccinet inte för män och pojkar under 30 år. Om en person som hör till denna grupp har ett medicinskt hinder för att ta mRNA-vaccinet, kan Nuvaxovid övervägas på basen av individuell bedömning.

Obs! Nuvaxovid är för närvarande inte tillgängligt.