Tandvårdsjour

Vi erbjuder grundläggande akuttandvård på vardagar på Mun- och tandcentret samt på Fiskehamnens tandklinik.

Om du behöver akuttandvård, boka tid till akutvård via Maisa eller genom att ringa till kundtjänsten på tfn +358 9 310 51400 mån-fre kl. 7-14.

Tandvårdsjouren för vuxna hjälper dig vardagar kl. 8-15 på Mun- och tandcentret (Haartmansgatan 1 D) samt på Fiskehamnens tandklinik (Verkstadsgatan 14 A).

Barn och ungdomar får akutvård på vardagar huvudsakligen på tandkliniken i det egna bostadsområdet.

Jour kvällstid och på veckoslut

På vardagar kl. 14-21 samt på veckoslut och vardagshelger kl. 8-21 är jourmottagningen på Parksjukhuset. Ring tfn +358 9 471 71110 innan du tar dig till jourmottagningen för att få en bedömning om hur akut vårdbehovet är.

Jour nattetid

Nattetid är jouren för munsjukdomar vid Mejlans samjour, ingång via Brosjukhusets ingång (Paciusgatan 1).

Ring tfn 116 117 innan du tar dig till jourmottagningen för att få en bedömning om hur akut vårdbehovet är.