Missbrukshjälpen Jelppi

Jelppis arbetspar kommer till dig.

Vill du ha hjälp med ditt missbruksproblem, men vet inte vad du ska göra? Ring Jelppi så hjälper vi dig.

Jelppis arbetspar består av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Vid Jelppi arbetar även erfarenhetsexperter som har egna erfarenheter av missbruk.

Vi erbjuder samtalshjälp och funderar tillsammans med dig på lämpliga sätt att hjälpa dig. Det finns många möjligheter och alternativ och vi är experter på dem alla. Om du vill, kan vi hänvisa dig till olika tjänster.

Du kan också ringa Jelppi om du oroar dig för en närståendes rusmedelsbruk.

Jelppi är avsedd för personer som fyllt 18 år. Om du inte har fyllt 18 år, får du hjälp vid Ungdomsstationen.

Kontakta Jelppi per telefon. Jelppi-arbetet har delats in i fyra områden, men om du är osäker på vilket område du hör till, kan du ringa vilket nummer som helst.

Ring

Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris
Samtalets pris: normalt samtalspris