Epidemiologisk verksamhet

Vi hanterar epidemier av smittsamma sjukdomar i Helsingfors område samt ger råd och handledning om smittsamma sjukdomar.

Den epidemiologiska verksamheten hanterar epidemier av smittsamma sjukdomar inom Helsingfors stad samt ger råd och handledning om smittsamma sjukdomar.

Den epidemiologiska verksamheten följer upp smittläget i Helsingfors och ansvarar för tillsynen av smittsamma sjukdomar på kommunnivå samt för beredskapen för bekämpning av allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i samarbete med HUS-sammanslutningen och Institutet för hälsa och välfärd.

Den epidemiologiska verksamheten vårdar patienter som insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom och ser till personer som utsatts för allmänfarliga smittsamma sjukdomar under ledning av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Den epidemiologiska verksamheten samarbetar med stadsmiljösektorn i Helsingfors i en arbetsgrupp för utredning av matförgiftningsepidemier och ansvarar där för tillsyn och hantering av matförgiftnings- och vattenepidemier.

Den epidemiologiska verksamhetens telefonnummer 09 310 285 70 betjänar vardagar kl. 8.00-15.30.

Kontaktuppgifter

Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Telefontid mån-fre kl. 8-15.30

finska, svenska
PB 6008, 00099 Helsingfors stad

Rådgivning om smittsamma infektionssjukdomar

Rådgivning om smittsamma sjukdomar fås vid den egna hälsostationen samt av hälsorådgivningen, tfn 09 310 10023. Man kan höra sig för om laboratorieprov i anslutning till smittsamma sjukdomar av den egna hälsostationen.

Plats

Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)