Anmälan till fysioterapigrupper för gravida och kvinnor efter förlossning flyttas till Maisa ungefär i början av November. Du kan fortfarande anmäla dig till september- och oktobergrupperna via registreringslänken på den här sidan.

Fysioterapi för gravida

Vi erbjuder fysioterapeutiska familjeträningsgrupper och vid behov individuella mottagningar för gravida.

I gruppen för gravida går vi igenom graviditetens och förlossningens följder på kroppen. Vi behandlar även motion under graviditeten, ryggens viloläge, bäckenbottens funktion och hur man bibehåller muskelstyrkan.

I gruppen får du anvisningar och råd om att underlätta belastningen på det muskuloskeletala systemet till följd av graviditet och förlossning. Familjeträningsgruppen för gravida varar cirka 1,5 timme och kan ordnas på distans, i familjecentret eller vid verksamhetsstället för fysioterapi.

Anmäl dig till träningsgruppen för gravida via servicenavigatorn på Öppna tjänster -> Fysioterapi, familjeträning -> Fysioterapi för nyblivna mammor. För inloggning behöver du antingen bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du känner att du behöver en individuell mottagning, ta då upp saken på rådgivningsbyrån eller hälsostationen. Det krävs remiss för individuell mottagning.

Fysioterapigrupper och individuella mottagningar är avgiftsfria.

Serviceställen

Berghälls familjecenters fysioterapi

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Kampens familjecenters fysioterapi

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Malms fysioterapi

Adress: Talvelavägen 6, byggnad 18 C, 00700 Helsingfors

Nordsjö familjecenters fysioterapi

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Stengårds fysioterapi

Adress: Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors

Östergatans familjecenters fysioterapi

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors