Studerandehälsans hälsogranskningar

Vid undersökningen granskar vi din hälsa, studieförmåga, livssituation och dina resurser.

Under hälsoundersökningen går vi igenom din hälsa, din studieförmåga, din livssituation, dina resurser och sådana frågor som är viktiga för dig.

Om du behöver särskilt stöd under dina studier hänvisar vi dig vidare till rätt ställe.

Vi påminner dig per sms om din hälsogranskning 48 timmar före besöket. Vi meddelar hälsovårdarens kontaktuppgifter för eventuell avbokning eller ombokning av besöket.

Studerandehälsovårdens frågeformulär om din hälsa

När dina studier har börjat kommer du att få ett frågeformulär om din hälsa som du ska fylla i. Formuläret innehåller frågor om din hälsa, dina vanor och om dina studier och mänskliga relationer.

Frågorna hjälper dig att reflektera över faktorer som påverkar din hälsa och att identifiera dina egna möjligheter att främja din hälsa och ditt välmående.

Vi bedömer ditt behov av hälsogranskning, och hur snart den behövs, på basis av frågeformuläret och dina tidigare hälsouppgifter. Frågeformuläret hjälper dig att lätt få stöd av hälso- och sjukvårdspersonalen

Serviceställen

68 serviceställen

Brändö gymnasium, hälsovård för studerande

Adress: Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors

Dövas Folkhögskola, hälsovård för studerande

Adress: Ilkkavägen 3, 00400 Helsingfors

Eliasskolans gymnasium, hälsovård för studerande

Adress: Ehrensvärdsvägen 31-35, 00150 Helsingfors

Engelska skolans gymnasium, hälsovård för studerande

Adress: Gjuterivägen 17-19, 00380 Helsingfors

Eurooppalainen koulu European Schooling Helsinki, hälsovård för studerande

Adress: Bulevarden 18, 00120 Helsingfors

Finlands Nationaloperas Balettskola, hälsovård för studerande

Adress: Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors

Finsk-ryska skolans gymnasium, hälsovård för studerande

Adress: Kårbölegränden 2 B, 00430 Helsingfors

Fransk-finska skolan i Helsingfors, gymnasium, hälsovård för studerande

Adress: Raumovägen 4, 00350 Helsingfors