Barnets ettårskontroll inom tandvården

Vid ettårskontrollen ger vi föräldrarna handledning och råd om barnets munvård och kost.

Ettårskontrollen är i huvudsak ett handlednings- och rådgivningsbesök som med fördel kan skötas hemifrån, vilket är en trygg och lugn miljö för barnet. Vi rekommenderar därför att mottagningsbesöket i första hand görs på distans så att föräldrarna och barnet träffar en yrkesutbildad person inom tandvården via datorn eller surfplattan.

Vid sidan av barnets munkontroll får föräldrarna anvisningar om munvården och kosten för barnet.

Om föräldrarna önskar kan ettårskontrollen också ske på tandkliniken. Vid behov hänvisar distansmottagningen familjen till tandkliniken.

Boka tid på maisa.fi eller i appen Maisa. Tiden kan bokas i Maisa i sex månader efter barnets ettårsdag.

Tiden kan också bokas genom att ringa tandvårdens kundservicecenter.

Du får en påminnelse om den bokade tiden antingen som ett meddelande i Maisa eller per brev.