Missbruksrehabilitering

Vi tillhandahåller rehabilitering både under vardagar och som dygnetruntvård som stöd för ett liv utan rusmedel.

Missbruksrehabiliteringen är ett stöd för den rusmedelsfria livsstilen och livskontrollen och främjar din funktionsförmåga. Kamratstöd är en viktig del av rehabiliteringen. Vi beaktar också dina närstående.

Rehabiliteringen under vardagar som vanligtvis sker i grupp kallas dagrehabilitering eller öppenvårdsrehabilitering.

Dygnetruntrehabilitering ordnas vid missbruksrehabiliteringsenheten Luoto.

Du kan söka dig till öppenvårdsrehabilitering och dygnetruntrehabilitering via missbrukarpolikliniken, Missbrukstjänsten för ungdomar Pysäkki, Jelppi eller missbrukarvårdens efterrehabilitering.

Missbrukstjänsternas efterrehabilitering inleds när du har kommit längre i ditt tillfrisknande. Stödet inom efterrehabiliteringen är långvarigt och praktiskt stöd där du får hjälp med att lösa vardagliga problem samt yrkesinriktad rehabilitering.

Innan du inleder missbruksrehabiliteringen är det viktigt att du har lyckats avbryta ditt substansbruk och att dina eventuella abstinenssymtom är under kontroll.

Serviceställen

Tuoli ja sohva. jolla tyynyjä.

Missbruksrehabilitering på dagtid

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 8, 00250 Helsingfors
Pallovalaisin ikkunan edessä.

Missbruksrehabiliteringsenheten Luoto

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 5, 00250 Helsingfors
Keinuhevonen lattialla sohvan edessä.

Öppen missbrukshabilitering för familjer

Adress: Kottbyvägen 13, 00600 Helsingfors