Hjälpmedelstjänster

Vi lånar ut hjälpmedel till helsingforsare över 16 år med nedsatt funktionsförmåga.

Du kan låna de vanligaste hjälpmedlen utan tidsbokning eller remiss. De vanligaste hjälpmedlen är bl.a.

- kryckor
- rollator
- vanlig rullstol
- upphöjd wc-stol
- duschstol
- strumppådragare
- griptång.

En anhörig, närstående eller någon annan part kan uträtta ärenden åt dig med ditt FPA-kort, ditt officiella identitetsbevis eller en fullmakt som du har undertecknat.

Boka tid för att låna mer individuellt anpassade hjälpmedel. Exempel på sådana är en aktiv rullstol och en personlyft.

De hjälpmedel som lånas ut är i regel begagnade hjälpmedel som vi har rengjort och underhållit.

Ett skräddarsytt eller annat personligt hjälpmedel, såsom protes, ortopediska skodon, stödstrumpor eller peruk, får du första gången på initiativ av en läkare eller terapeut. Rehabiliteringsplaneraren svarar för individuella hjälpmedel.

Vi hjälper dig att använda hjälpmedlet. I vår service ingår även byte och underhåll av hjälpmedel.

Du får hjälpmedel från Kånala hjälpmedelsservice. Tjänsten är avgiftsfri för dig.

Serviceställen

Pyörätuoleja.

Kånalas hjälpmedelstjänst

Adress: Rosasvägen 18, 00390 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/hjalpmedelstjanster.