Fysioterapi för barn

Vi bedömer barnets motoriska utveckling samt rörelse- och funktionsförmåga och rehabilitering.

Utifrån en bedömning planerar vi barnets terapibesök eller övningar hemma eller i grupp. Vi samarbetar med barnet, dess föräldrar och nätverket samt uppmuntrar hela familjen till vardagsmotion.

Fysioterapi för barn är avsedd för barn under skolåldern och för barn i grundskolan. En remiss till fysioterapi kan ges av läkare, hälsovårdare, logoped, ergoterapeut, psykolog, eller av någon inom specialiserad sjukvård.

Fysioterapi ordnas i familjecenter och verksamhetsställen för fysioterapi.

Barnfysioterapin är gratis.