Fysioterapi för barn

Vi bedömer barnets motoriska utveckling samt rörelse- och funktionsförmåga och rehabilitering.

Utifrån en bedömning planerar vi barnets terapibesök eller övningar hemma eller i grupp. Vi samarbetar med barnet, dess föräldrar och nätverket samt uppmuntrar hela familjen till vardagsmotion.

Fysioterapi för barn är avsedd för barn under skolåldern och för barn i grundskolan. En remiss till fysioterapi kan ges av läkare, hälsovårdare, logoped, ergoterapeut, psykolog, eller av någon inom specialiserad sjukvård.

Fysioterapi ordnas i familjecenter och verksamhetsställen för fysioterapi.

Barnfysioterapin är gratis.

Serviceställen

Berghälls familjecenters fysioterapi

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Kampens familjecenters fysioterapi

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Malms fysioterapi

Adress: Talvelavägen 6, byggnad 18 C, 00700 Helsingfors

Nordsjö familjecenters fysioterapi

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Stengårds fysioterapi

Adress: Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors

Östergatans familjecenters fysioterapi

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors