Näringsterapi

Våra näringsterapeuter hjälper dig när du behöver specialistkunskaper kring kost. Näringsterapin för äldre förebygger undernäring och stöder bevarande av funktionsförmågan. 

Näringsterapeuterna arbetar bland annat på hälsostationer. För tjänsten krävs en remiss.