Missbrukstjänsten för ungdomar Pysäkki

Missbrukstjänsten för ungdomar Pysäkki betjänar unga Helsingforsbor i åldern 13-23 år som har allvarliga missbruks- och beroendeproblem.
Päihdepalvelu Pysäkin sisäänkäynti.
Bild: Taava Lankinen

Du kan komma till Pysäkki utan tidsbokning mån.-fre. kl. 9-15. Om du vill kan du ta med en stödperson.

Du kan få samtalshjälp, rådgivning och vägledning även anonymt. Du behöver inte vara nykter för att komma till tjänsten.

Vid Pysäkki kartlägger vi din livssituation och lämpliga behandlingsmetoder. Du får samtalshjälp och vägledning, och dina vårdbehov kan bedömas vid Pysäkki. Du bestämmer vilken typ av hjälp du vill ha.

Vid Pysäkki planerar vi din vård tillsammans med dig och ditt stödnätverk. Våra tjänster omfattar olika individuella möten och gruppträffar samt kamratstöd. Vid behov kan vi göra en remiss till avvänjningsvård eller bedömning av substitutionsterapi.

Vid Pysäkki arbetar sjukskötare, socialhandledare, närvårdare, socialarbetare, socialterapeuter och en läkare. Våra medarbetare har också färdigheter att behandla psykiska problem, och vid behov har vi ett nära samarbete med Ungdomscentret, som fokuserar på mentalvården, och andra aktörer.

Du kan också få stöd vid Pysäkki om du är orolig för din närståendes rusmedelsbruk. Även vårdnadshavare och närstående kan kontakta oss i frågor som rör ungdomars rusmedelsbruk.

Vår verksamhet är konfidentiell och frivillig. Vi kan ordna tolk till mötena.

Våra tjänster är kostnadsfria.

I livshotande situationer (överdos, alkoholförgiftning eller självdestruktivitet) ring 112 eller Jourhjälpen 116 117 eller sök dig till samjouren.

Kontaktuppgifter

Båtsviksgatan 2b C, 00880 Helsingfors Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-15.00
- lör-sön - Stängt

finska, svenska
PB 6390, 00099 Helsingfors stad

Plats

Båtsviksgatan 2b C, 00880 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)