Psykiatrisk öppenvård

I den psykiatriska öppenvården deltar patienten vanligtvis i behandlingen under vardagar i enlighet med en individuell vårdplan.

Vårdplanen utarbetas i samarbete med dig och dina närstående. Våra vårdprogram bygger på vetenskapliga evidens.

Vi ger psykiatrisk öppenvård på de psykiatriska poliklinikerna i Fiskehamnen, Dal, Malm och Nordsjö samt vid öppenvårdsenheterna i Aurorasjukhusets område.

I Aurorasjukhusets område finns bland annat undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom, psykiatriska dagavdelningar, gruppterapicentralen, enheten för psykofysisk fysioterapi, specialvårdspolikliniken samt enheterna för mobil och effektiverad öppenvård.

För våra tjänster krävs en remiss från läkare.

Serviceställen

Koristekuvioita seinässä.

Dals psykiatriska poliklinik

Adress: Läkaregatan 8, 00250 Helsingfors
Tuoleja ringissä.

Fiskehamnens psykiatriska poliklinik

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors
Kaksi tuolia ja viherkasvi ikkunan edessä.

Malms psykiatriska poliklinik

Adress: Orrspelsgränden 6 b, 00700 Helsingfors
Koriste-elefantti ikkunalaudalla.

Nordsjö psykiatriska poliklinik

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors