Fysioterapi

Fysioterapin är ett stöd när din fysiska funktionsförmåga är begränsad, till exempel på grund av ålder, smärta, utskrivning från sjukhus eller svår skada.

Vi erbjuder fysioterapi för barn, vuxna, äldre, gravida och föderskor samt dem med intellektuell funktionsnedsättning. På våra sjukhus arbetar också fysioterapeuter.

Mannen i metron.
Bild: Jussi Hellsten

Har du ont i ryggslutet, axeln eller knät?

Om du har ont, stelhet eller en skada i ryggslutet, axeln eller knät, gör en symtombedömning i Omaolo! 

När du har gjort en symtombedömning får du anvisningar och vid behov en tid hos en fysioterapeut.

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/fysioterapi.