Obs! Symppis mobila hälsorådgivning är stängd 24.6 – 21.7.2024.

Symppis mobila hälsorådgivning

Mobila Symppis ger hälsorådgivning på olika håll i staden på vardagar.

Mobila Symppis ger hälsorådgivning åt dig som har missbruksproblem och lider av psykisk ohälsa. Vi gör bedömningar av vårdbehovet, testar för HIV och hepatit och ger vaccinationer. Hos oss kan du lämna in använda sprutor och få nya.

Du kan besöka oss under rusmedelspåverkan och anonymt. Välkommen!

Tidtabellen och hällplatserna för mobila  Symppis

Måndag

Vi utför mobilt arbete i Helsingforsområdet, kl. 13.00–19.00

Tisdag

Hagnäs: Djurgårdsvägen 1 (Runda huset), kl. 16.00–19.00

Onsdag

Östra centrum: Lybecksplanen, kl. 16.00–19.00

Torsdag

Malm: Pehrstået 16, 00700 Helsingfors, kl. 10.00–14.00

Fredag

Vi utför mobilt arbete i Helsingforsområdet, kl. 9.00–15.00