Screening för tarmcancer

HUS Diagnostikcentrum sänder personliga kallelsebrev till screening för tarmcancer till personer i åldrarna 60, 62, 64, 66, 68 och 70 bosatta i Helsingfors.

Syftet med denna screening är att upptäcka tarmcancer i ett tidigt skede, medan den med största sannolikhet kan botas.

Screeningen är avgiftsfri och kräver ingen tidsbokning.