Stödboende för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa

I ett stödboende bor du i ditt eget hem, självständigt eller i grupp i en boendeenhet som serviceproducenten ordnar.

Med stödboende avses boende i ditt eget hem eller att bo självständigt i en bostad som serviceproducenten ordnar, att bo kollektivt eller i en boendeenhet - självständigt eller i grupphem. Med grupphem avses boende t.ex. så att ditt rum är i korridoren och det finns ett gemensamt kök och gemensamt allrum.

Stödboende omfattar stöd, handledning och rådgivning i vardagsfunktioner, upprätthållande av funktionsförmågan samt en ökning av livskontrollen och delaktigheten.

Stödboendets kostnader består av hyran samt vid behov kostnaderna för service och omsorg.

Serviceställen

Bostadshuset vid Strömsviksstigen

Adress: Strömsviksstigen 6, 00820 Helsingfors

Främre Tölö bostadshus

Adress: Perhogatan 2, 00100 Helsingfors

Kvarnbäckens rehabiliteringshem

Adress: Kvarnbäcksvägen 26 F, 00920 Helsingfors

Åggelby bostadshus

Adress: Mickelsvägen 38 A, 00640 Helsingfors