Arbete nära rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa

Med gemensamma möten och hembesök stöttar vi dig i vardagen och att hantera livet.

Med gemensamma möten och hembesök stöttar vi dig i vardagen och att hantera livet.

Arbete nära rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa innebär social handledning för rehabiliteringsklienter som bor hemma, antingen i en egen eller i en hyresbostad. I vårt arbete drar vi nytta av digitala hjälpmedel.

Vi stödjer rehabiliteringsklienternas vardag och livsledning genom distansmöten och hembesök. Du kan använda din enhet för distansmötet, men vi lånar även ut surfplattor om det behövs. Vi ställer upp mål för att jobba tillsammans.

Hur blir jag klient inom närarbetet?

Ansök om servicen tillsammans med ett proffs från socialtjänsterna eller hälsovården. Ansökan omfattar bedömning och utredning av servicebehovet. Detta omfattar bedömning, upprätthållande och främjande av din fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga samt om dina möjligheter till rehabilitering.

  • Ansök med blanketten bedömning av behovet av boendetjänster
  • Den ifyllda ansökningsblanketten skickas till adressen Boendestöd , PB 8660, 00099 Helsingfors stad (Andra linjen 4H).

Bedömningschefen vid boendestödet behandlar din ansökan och arbetsgruppen fattar beslutet. Vi kontaktar dig efter beslutet.