Centraliserad sjukskötarmottagning inom mentalvården och missbrukarvården

Sjukskötarna ger dig råd i frågor vid problem med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.

Vi erbjuder tjänster hos en psykiatrisk sjukskötare jämlikt för alla i åldern 16-29 år inom Helsingfors studerandehälsovård.

Du kan diskutera frågor om problem med psykisk ohälsa, missbruk och beroende med skötaren. Vi bedömer ditt vårdbehov, utför behandlingar och hänvisar dig vid behov vidare till fortsatt behandling.

Hälsovårdaren vid din läroanstalt hänvisar dig till sjukskötarmottagningen inom mental- och missbrukarvården.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 8650, 00099 Helsingfors stad
Telefonnummer: +358 40 662 4166

Serviceställen

Studerandehälsovårdens centraliserade mottagning

Adress: Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors