Hemavgiftning

Hemavgiftningen syftar på medicinsk avgiftningsvård från alkohol. Under avgiftningen förbinder du dig till nykterhet.

Till hemavgiftningen blir man patient till exempel via hälsostationen, företagshälsovården, hemvården, jouren och missbrukarpoliklinikens VIA-mottagning (mottagning utan tidsbeställning).

När du har godkänts som patient, kontaktar vi dig per telefon och kommer vi överens om ett hembesök hos dig samma eller nästa vardag.

På hembesöket diskuterar vi om din situation i helhet och din motivation till avgiftningsvård samt risker med nykterheten hemma.

Under det första besöket kan vi vid behov börja med avgiftningen. Läkaren fattar ett beslut om hur vården genomförs.

Avgiftningsvården tar 3-5 dygn. Under avgiftningen förbinder du dig till nykterhet.