Palliativa polikliniken

På den palliativa polikliniken ger vi helhetsomhändertagande vård till svårt sjuka patienter med en obotlig och långt gången sjukdom.

På den här sidan

Suursuon sairaala
Bild: Virpi Velin

Palliativ vård är symtomlindrande vård. Patienten flyttas till palliativ vård när sjukdomsförloppet inte längre kan påverkas. I den palliativa vården ger vi smärtlindring och lindring för andra symtom samt stöd för bästa möjliga livskvalitet. Vi stödjer också patientens närstående.

Vanligtvis har våra patienter cancer eller en långt gången hjärt-, lung- eller leversjukdom.

Tiden i den palliativa vården är inte begränsad. Vår i livets slutskede är den sista fasen i den palliativa vården.

Patienterna kommer till den palliativa polikliniken med remiss från läkare. Vår verksamhet finns i Storkärrs sjukhus.

Kontaktuppgifter

Storkärrskanten 3 B, 00630 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 8.00-15.00
Period: 8.7.2024 - 28.7.2024 - Stängt

finska
PB 6700, 00099 Helsingfors stad

Plats

Storkärrskanten 3 B, 00630 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.