Mötesplatsen Villa Sture

Villa Sture är en rusmedelsfri mötesplats för drogrehabiliteringsklienter.
Kaksi kukkaa.
Bild: Virpi Velin.

Den rusmedelsfria dagverksamheten är ett stöd i återhämtningen, främjar din förmåga att klara av det dagliga livet och hjälper dig på din resa mot en nykter livsstil. Den rusmedelsfria dagverksamheten ordnas vid Villa Sture i Alphyddan.

Vi har kamratstödsgrupper och grupper för fysisk aktivitet och matlagning. Vi har också grupper som hjälper med att förbättra egna resurser. Vi gör utflykter till naturen och kulturdestinationer året runt. Vi ordnar också olika evenemang och sammankomster, men det går lika bra att besöka oss för en kopp kaffe och för att läsa dagstidningar.

Deltagandet i verksamheten vid Villa Sture är inte bindande för dig. Du kan delta anonymt, men inte under påverkan av rusmedel. Verksamheten är kostnadsfri för dig.

Vi rekommenderar Villa Stures dagverksamhet även efter en avgiftnings- eller rehabiliteringsperiod på institution. Du kan komma till oss ensam eller till exempel med din egen medarbetare inom missbrukarvården. Du behöver ingen remiss.

Vid Villa Sture arbetar handledare och socialhandledare.

Varmt välkommen!

Kontaktuppgifter

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 8, 00250 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-tis, tor-fre 9.00-15.00 - ons 9.00-13.00

finska
PB 6800, 00099 Helsingfors stad

Plats

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 8, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Ingången "alternativ ingång"

  • Ingången är lätt att urskilja.
  • Vid ingången finns en spiraltrappa med ett räcke på ena sidan.
  • Vid ingången finns en rullstolshiss.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på plan 3.
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.