Missbruksrehabilitering på dagtid

Du bor hemma och deltar i verksamheten som ingår i ditt rehabiliteringsprogram och som ordnas under vardagar.
Tuoli ja sohva. jolla tyynyjä.
Bild: Virpi Velin

Missbruksrehabiliteringen på dagtid stödjer rusmedelsfriheten och stärker dina resurser. Vid missbruksrehabilitering på dagtid deltar du i programmet och mötena hemifrån och du bor inte vid enheten som ordnar vården.

I rehabiliteringen ingår bland annat gruppsamtal samt övningar och uppgifter som stärker din självkännedom. Grupperna leds av både yrkesutbildade personer och av kamratstödspersoner som tillfrisknat. I rehabiliteringen beaktar vi också dina närstående.

Av dig kräver rehabiliteringen att du förbinder dig till veckoprogrammet, grupparbetet och rusmedelsfriheten under rehabiliteringen och att du uppriktigt vill reflektera över ditt substansbruk.

Vi erbjuder olika långa rehabiliteringsprogram. Den dagliga verksamhetstiden är ungefär fem timmar.

Rehabiliteringsprogram 1

Under det två veckor långa programmet tar du dina första steg i förändringen. Du få information om hur du tar hand om dig, om tillfrisknandet och återhämtningen som process och om det stöd som finns tillgängligt.

Rehabiliteringsprogram 2

Under programmet som pågår i en dryg månad får du stöd av gemenskapen. Du reflekterar bland annat över bearbetningen av inre konflikter och motgångar.

Rehabiliteringsprogram 3 (Mankeli)

I Mankeli bygger du upp din rusmedelsfria livsstil och din jagbild. Du övar på att ta ansvar för dig själv och andra.

Om platssituationen tillåter, kan du fullfölja programmen i vanlig ordning eller söka dig direkt till ett visst program som passar din återhämtningsfas.

Du kan söka dig till öppenvårdsrehabilitering via missbruksmottagningen, Ungdomsstationen, Jelppi eller missbrukarvårdens efterrehabilitering. Våra tjänster är kostnadsfria för dig.

Kontaktuppgifter

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 8, 00250 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 6800, 00099 Helsingfors stad

Plats

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 8, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)