Internmedicinska polikliniken

På internmedicinska polikliniken tar vi hand om patienter som behöver undersökningar och behandlingar inom olika internmedicinska specialiteter.

Vi undersöker och behandlar patienter med till exempel högt blodtryck, en inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes, rytmrubbningar eller en sjukdom i sköldkörteln.

På internmedicinska polikliniken vid Malms sjukhus görs ögonbottenfotografering för diabetiker bosatta i Helsingfors.

På internmedicinska polikliniken arbetar specialister och sjukskötare specialiserade på internmedicin. Vi tillhandahåller mottagningstjänster och undersökningar inom diabetologi, gastroenterologi, kardiologi och allmän internmedicin.

För våra tjänster behövs en remiss, som du får till exempel vid din egen hälsostation. När du är klient hos oss, kan du använda e-tjänsten Maisa.

Överläkare på internmedicinska polikliniken: Kristiina Söderlund
Överskötare på internmedicinska polikliniken: Nina Ahola