Dals sjukhus

Våra specialiteter omfattar bland annat akutgeriatrik, sårvård samt vård och rehabilitering efter frakturer.

I Dals sjukhus finns flera geriatriska avdelningar och bland annat en kohortavdelning för infektionspatienter, en såravdelning, två neurologiska avdelningar för patienter som drabbats av cerebrovaskulära sjukdomar, en traumaavdelning för patienter med multitrauma samt en ortopedisk avdelning där vi hjälper patienter med höftfraktur. En av våra avdelningar ligger i Haartmanska sjukhuset.

I Dals sjukhus finns också en internmedicinsk poliklinik.

Hos oss arbetar bland annat sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeuter och socialhandledare samt specialister och ST-läkare inom internmedicin, geriatrik och neurologi.

Patienterna kommer till oss med en remiss. För vården tas en avgift per vårddag ut.

Rådgivning, tfn +358 9 310 47744. Patientförfrågningar besvaras på vardagar kl. 8-16. Övriga tider besvaras ditt samtal av en ordningsvakt. Rådgivningens e-postadress är aulapalvelut.laaksonsairaala@hel.fi.

Sjukhusets besökstid är dagligen kl. 12-19 eller enligt överenskommelse.

Avdelning 1 (L-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47510
Avdelning 2 (I-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47618
Avdelning 3 (L-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47533
Avdelning 4 (K-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47627
Avdelning 5 (L-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47605
Avdelning 6 (K-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47641
Avdelning 7 (J-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47670
Avdelning 9 (K-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47504
Avdelning 10 (I-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47610
Avdelning 11 (J-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47656
Avdelning 13 (J-trappa), kansliet tfn +358 9 310 47540
Avdelning 5 (Haartmanska sjukhuset), kansliet tfn +358 9 310 34318, besöksadress: Haartmansgatan 4 (byggnad 12), 00290 Helsingfors, postadress: PB 6569, 00099 Helsingfors stad

Överläkare Aija Vanhanen
Stf. överskötare Anna Holmström

Plats

Läkaregatan 8, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)