Terapinavigatorn hjälper dig att hitta rätt behandling

Terapinavigatorn kan användas som stöd för att bedöma behandlingsbehovet för psykisk ohälsa hos vuxna. Du kan påskynda den inledande bedömningen och får hjälp med att hitta rätt behandlingsalternativ för dig genom att på förhand svara på frågorna i navigatorn. 

På den här sidan

Är det obligatoriskt att fylla i terapinavigatorn? 

Det tar ca 20–30 minuter att svara på terapinavigatorn, och det är helt frivilligt. Ifall du inte vill svara på navigatorn bedöms din situation på andra sätt. Om du är skolelev eller studerande ska du i första hand kontakta hälsovården vid din egen skola eller läroanstalt.

Hur man använder terapinavigatorn? 

Dina svar är anonyma, så ange inte ditt namn, personbeteckning eller annan personlig information i textfälten. Navigatorn kartlägger hurdana slags symtom och problem du har samt dina önskemål i fråga om vård. Kom ihåg att spara den 8-siffriga koden som navigatorn uppger på ett säkert ställe. Du ska även skicka koden till vårdpersonal genom att svara på det här meddelandet. 

Navigatorn finns på https://terapianavigaattori.fi(Länk leder till extern tjänst) . Du kan komma åt den genom att klicka på knappen nedan. Terapinavigatorn är avsedd för vuxna.

Gå till Terapinavigatorn(Länk leder till extern tjänst)

Om du har självdestruktiva tankar 

Om du före behandlingen inleds har självdestruktiva tankar eller är orolig för din trygghet ska du genast berätta för någon närstående person och vårdpersonal. Kontakta vården (till exempel hälsostationen, arbetshälsovården eller studerandehälsovården) där en yrkeskunnig person kan bedöma din situation. Berätta om dina självdestruktiva tankar så att du kan få bästa möjliga hjälp. 

Om du är i en situation där du behöver omedelbar hjälp, ring eller be någon närstående ringa 112. 

 Brådskande vård och jour

Presentation av terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en webbenkät som består av flervalsfrågor samt öppna frågor. Frågorna kartlägger hurdana symtom och problem du har samt ditt vårdbehov. Om du vill kan du gå igenom dina resultat med vårdpersonal och tillsammans diskutera vilken slags behandling som skulle passa dig.  

Bekanta dig med klientens erfarenheter av terapinavigatorn

Erfarenhetsexperten Jenna berättar i videoklippet om sina erfarenheter av terapinavigatorn.