Hemsjukhuset

Hemsjukhuset tar högklassig vård till patientens hem.

På den här sidan

Vid Helsingfors hemsjukhus vårdar vi patienter som behöver vård på sjukhusnivå i deras hem.

Vi ger vård dygnet runt. Vi tar hand om patienter som har fyllt 16 år och som behöver till exempel intravenös läkemedelsbehandling. Vi tar även hand om patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede.

För att bli vår patient behövs en läkarremiss.
Hemsjukhuset har verksamhet vid tre verksamhetsställen: Södra hemsjukhuset i södra Helsingfors, Östra hemsjukhuset i östra Helsingfors och Norra hemsjukhuset i norra Helsingfors.

Bild: Markus Pentikäinen

Serviceställen

Norra hemsjukhuset

Adress: Talvelavägen 6, byggnad 4, 00700 Helsingfors

Södra hemsjukhuset

Adress: Mannerheimvägen 164 E, 00300 Helsingfors

Östra hemsjukhuset

Adress: Båtsviksgatan 2b B, 00880 Helsingfors