Misstänker du coronavirussmitta?

Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta, stanna hemma tills dina symtom märkbart har avtagit och du är feberfri. Uppsök provtagningen om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom eller symtomen inte avtar.

På den här sidan

Vad göra om symtomen tyder på coronavirussmitta?

Coronaviruset orsakar vanligen en akut luftvägsinfektion. Sjukdomen kan variera från symtomfri till allvarlig. Symtomen kan även variera medan sjukdomen framskrider.

Vilka är symtomen på coronavirusinfektion? (THL) (Länk leder till extern tjänst)

Man kan hindra och vårda coronavirussmitta på samma sätt som övriga luftvägsinfektioner. Du skyddar dig från en allvarlig coronavirussjukdom genom att låta vaccinera dig enligt rekommendationerna.

Läs om att förebygga luftvägsinfektioner (THL) (Länk leder till extern tjänst) 

Egenvård av luftvägsinfektioner (Hälsobyn) (Länk leder till extern tjänst)

 1. Stanna hemma tills symtomen avtagit

  Stanna hemma tills symtomen märkbart avtagit och du är feberfri. Detta tar vanligen 3-5 dagar. Om du behöver, be om sjukledigt från jobbet enligt normal praxis.

  Ett barn kan gå till skolan eller dagis efter att symtomen avtagit, inte har feber och i allmänhet mår så bra att barnet orkar delta i undervisningen.

 2. Bedöm symtomen om du hör till en riskgrupp eller symtomen inte avtar

  Låt testa dig endast om du har symtom som tyder på covid-smitta och du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom.

  Se om du tillhör riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL) (Länk leder till extern tjänst)

  Börja med att bedöma symtomen i tjänsten Omaolo. E-tjänsten styr dig till provtagning om det behövs. Se närmare på denna sida om provtagningen.

  Gör en symtombedömning för coronavirussmitta i tjänsten Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

  Om du inte kan göra en symtombedömning, kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon, vardagar kl. 8-16.

 3. Ring Jourhjälpen 116117 om du har allvarliga symtom

  Om du får andnöd eller ditt allmänna mående försvagas, ring Jourhjälpen 116117. I nödfall ring nödnumret 112 (t.ex. plötsliga bröstsmärtor).

Vad göra om du misstänker coronasmitta?

Om du är symtomfri kan du fortsätta din vardag som vanligt och gå till jobbet, skolan eller dagis, trots att någon i familjen har smittats av coronavirus.

Hur testas smittan?

Du ska endast gå och testa dig om du har symtom som tyder på coronavirussmitta och du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom.

Börja med att bedöma symtomen i tjänsten Omaolo. E-tjänsten styr dig till provtagning om det behövs. Om du har allvarliga symtom bedömer en yrkesperson dig efteråt. Som vårdnadshavare kan du sköta ärenden för ett barn under 15 år.

Gör en symtombedömning för coronavirussmitta i tjänsten Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Om du inte kan göra en symtombedömning, kontakta din hälsostation via Maisa (Länk leder till extern tjänst)eller per telefon, vardagar kl. 8-16.

Provtagningsställe i Helsingfors

 • Biomedicum, Haartmansgatan 8 (HUS)

Kom till provtagningen endast med tidsbokning. Du får en påminnelse om tiden med sms. Den tidpunkt som meddelats är ungefärlig, var beredd att vänta och följ instruktionerna.

Hur avbokar jag en tid?

Du kan boka om eller avboka en coronavirusprovtagning för dig eller ditt barn på adressen  korona.vihta.com (Länk leder till extern tjänst). Du får ett textmeddelande med bekräftelse, bokningsnyckel och PIN-kod för att boka om eller avboka en tid. Du kan även välja stark identifiering.

Om du avbokar din tid och bokar en ny, kan du välja ett annat ställe.

Vad göra efter testet?

Du få resultatet inom ca ett dygn. Om du inte fått resultatet inom tre dagar, kolla testresultatet på MinaKanta (Länk leder till extern tjänst)-sidor.

Du får ett textmeddelande där det står ”Ditt coronatest är positivt, alltså har du coronavirussmitta”.

Undvik kontakter tills symtomen märkbart avtagit och du är feberfri. Om du behöver, be om sjukledigt enligt normal praxis.

I princips tillämpas inte reglerna om karantän eller isolering i lagen om smittsamma sjukdomar längre på dem som smittats eller misstänks ha smittats av coronavirus. I det nuvarande epidemiläget görs smittspårning endast i enheter där riskgrupper bor, vårdanstalter och hälsovårdsenheter.

Du får ett textmeddelande där det står” Ditt coronatest var negativt, alltså inget coronavirus i provtagningen”.  

Stanna hemma tills symtomen märkbart avtagit och du är feberfri. Barnet kan gå till dagis igen när symtomen klart har lättat.  

Om du behöver EU:s coronaintyg kan du ladda ner det på Kanta.fi (Länk leder till extern tjänst). Mer information nedan under Testbevis.

Bevis på coronatest

EU:s coronaintyg fås från MittKanta

EU:s digitala coronaintyg är det primära beviset för coronatest. Det inkluderar även testbeviset. Du kan ladda ner intyget på MittKanta (Länk leder till extern tjänst) , där du ser det senaste testresultatet. När resultatet är klart uppdateras det även på MittKanta-sidorna. Vanligen får du coronaintyget inom ett dygn från provtagningen. 

Så här hämtar du coronaintyget från MittKanta(Länk leder till extern tjänst)

Utskriftsstället för EU:s coronaintyg i Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande har stängt 30.6.2023.