Misstänker du coronavirussmitta?

Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta, stanna hemma tills dina symtom märkbart har avtagit och du är feberfri. Om du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom, läs vad du ska göra under Behöver du ett test?

På den här sidan

Vad göra om symtomen tyder på coronavirussmitta?

Coronaviruset orsakar vanligen en akut luftvägsinfektion. Sjukdomen kan variera från symtomfri till allvarlig. Symtomen kan även variera medan sjukdomen framskrider.

Vilka är symtomen på coronavirusinfektion? (THL)(Länk leder till extern tjänst)

Man kan hindra och vårda coronavirussmitta på samma sätt som övriga luftvägsinfektioner. Du skyddar dig från en allvarlig coronavirussjukdom genom att låta vaccinera dig enligt rekommendationerna.

Läs om att förebygga luftvägsinfektioner (THL)(Länk leder till extern tjänst) 

Egenvård av luftvägsinfektioner (Hälsobyn)(Länk leder till extern tjänst)

 1. Stanna hemma tills symtomen avtagit

  Stanna hemma tills symtomen märkbart avtagit och du är feberfri. Detta tar vanligen 3-5 dagar. Om du behöver, be om sjukledigt från jobbet enligt normal praxis.

  Ett barn kan gå till skolan eller dagis efter att symtomen avtagit, inte har feber och i allmänhet mår så bra att barnet orkar delta i undervisningen.

 2. Om du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom - gör ett självtest

  Om du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du har symtom som tyder på coronavirussmitta, ska du göra en provtagning hemma

  Se om du tillhör riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL)(Länk leder till extern tjänst)

  Om du vill kan du bedöma din situation i e-tjänsten Omaolo.

  Välj följande i Omaolo:

  Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

  Obs. Man kan inte sköta någon annans ärenden i Omaolo.

  Om du inte kan anlita e-tjänster, ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15. 

  Sök din hälsostation: Hälsostationernas kontaktuppgifter

 3. Ring Jourhjälpen 116117 om du har allvarliga symtom

  Om du får andnöd eller ditt allmänna mående försvagas, ring Jourhjälpen 116117. I nödfall ring nödnumret 112 (t.ex. plötsliga bröstsmärtor).

Vad göra om du misstänker coronasmitta?

Om du är symtomfri kan du fortsätta din vardag som vanligt och gå till jobbet, skolan eller dagis, trots att någon i familjen har smittats av coronavirus.

Behöver du ett test?

Provtagning behövs endast om du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du har symtom som tyder på coronavirussmitta. I så fall ska du göra ett självtest.

Se om du tillhör riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL)(Länk leder till extern tjänst)

Om du vill kan du bedöma din situation i e-tjänsten Omaolo.

Välj följande i Omaolo:

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Obs. Man kan inte sköta någon annans ärenden i Omaolo.

Om du inte kan anlita e-tjänster, ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15 eller ring Jourhjälpen under övriga tider (tfn 116 117).

Provtagningsställe i Helsingfors

Coronatest tas endast med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid de laboratorier som nämns nedan.

 • Tullbommens laboratorium, Topeliusgatan 32
 • Kvarnbacka laboratorium, Mjölgränden 4A

Se andra provtagningsställe i HUS-området(Länk leder till extern tjänst)

Om du har fått remiss kan du boka tid till provtagning via HUSLABs elektroniska tidsbokningstjänst.

Boka tid(Länk leder till extern tjänst)

Du kan också boka tid per telefon på numret 09 471 86800(Linkki aloittaa puhelun)(Link startar ett telefonsamtal) vardagar kl. 7.30-15.30.

Man ska alltid använda en munskydd då man kommer till coronavirusprovtagning.

Alla tagna prov analyseras vid Meijlans virologiska laboratorium och resultaten är oftast färdiga inom ett eller två dygn.

Vad göra efter testet?

Du få resultatet inom ca ett dygn. Om du inte fått resultatet inom tre dagar, kolla testresultatet på MinaKanta(Länk leder till extern tjänst)-sidor.

Om du hör till en grupp med risk för att insjukna allvarligt i covid-19, och får ett positivt testresultat, ring Pihlajalinnas telefonservice där man bedömer om du behöver läkemedlet Paxlovid (tfn 040 541 1688(Link startar ett telefonsamtal) alla dagar. kl. 9– 16.

Coronavirusläkemedlet Paxlovid (HUS)(Länk leder till extern tjänst)

Om du har allvarliga symtom kan du bedöma situationen i e-tjänsten Omaolo.

Välj följande i Omaolo:

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Obs. Man kan inte sköta någon annans ärenden i Omaolo.

Om du inte kan anlita e-tjänster, ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15 eller ring Jourhjälpen under övriga tider (tfn 116117).

Undvik kontakter tills symtomen märkbart avtagit och du är feberfri. Om du behöver, be om sjukledigt enligt normal praxis.

Läs råden för att sköta en luftvägsinfektion hemma(Länk leder till extern tjänst)

Om du har allvarliga symtom kan du bedöma situationen i e-tjänsten Omaolo.

Välj följande i Omaolo:

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Obs. Man kan inte sköta någon annans ärenden i Omaolo.

Om du inte kan anlita e-tjänster, ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15 eller ring Jourhjälpen under övriga tider (tfn 116117).

Om du tillhör en grupp med risk för att insjukna allvarligt i covid-19 och testresultatet är negativt kan du göra ett nytt test om 1-2 dagar.

Se om du tillhör riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL)(Länk leder till extern tjänst)

Stanna hemma tills symtomen märkbart avtagit och du är feberfri. Barnet kan gå till dagis igen när symtomen klart har lättat.

Om du har allvarliga symtom kan du bedöma situationen i e-tjänsten Omaolo.

Välj följande i Omaolo:

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Obs. Man kan inte sköta någon annans ärenden i Omaolo.

Om du inte kan anlita e-tjänster, ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15 eller ring Jourhjälpen under övriga tider (tfn 116 117).

Covidintyg

För närvarande behövs i princip inte covidintyg för resor. Hälsostationerna gör inte provtagningar av covid-19 för resor.

Den som ska ut och resa ska själv ta reda på vilka krav och begräsningar i samband med covid-19 som gäller i destinationen.

Om du behöver ett intyg kan du ladda ner det från MittKanta(Länk leder till extern tjänst), hälsostationerna utfärdar inga intyg.