Serviceboende med heldygnsomsorg för rehabiliteringsklienter

Serviceboende med heldygnsomsorg innebär att man bor i en serviceenhet där vi ordnar boende och tjänster under dygnets alla timmar.

Servicen omfattar vård och omsorg enligt behov, verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan samt måltider, klädvårds-, bad- och städservice samt tjänster som främjar delaktighet och socialt umgänge.

Du betalar hyra enligt hyresavtalet samt en månadsavgift baserad på dina inkomster och som omfattar tjänster för serviceboende med heldygnsomsorg.

Serviceboendet kan vara i intervaller eller vara en längre tid, allt enligt din rehabiliteringsplan.

Serviceställen

Aurora boendeenhet

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 16 A, 1. vån., 00250 Helsingfors

Eltsu rehabiliteringshem

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 1, 2. vån., 00250 Helsingfors