Gemenskapsboende för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa

I gemenskapsboendet bor du kollektivt eller i en enhet där du kan bo själv, eller så bor du i en typ av grupphem.

Gemenskapsboende omfattar vård och omsorg enligt behov, verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan samt måltider, klädvårds-, bad- och städservice samt tjänster som främjar delaktighet och socialt umgänge.

Du betalar hyra i enlighet med hyresavtalet samt en månadsavgift baserad på dina inkomster och som omfattar tjänsterna som hör till gemenskapsboendet.

Gemenskapsboende kan vara lång- eller kortvarigt. Perioden beror bland annat på ditt rehabiliteringsbehov.

Serviceställen

Rehabiliteringsenheten vid Aurora

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 16, 3. vån., 00250 Helsingfors