Missbrukarpolikliniken

Vi som arbetar vid missbrukarpolikliniken hjälper människor att tillfriskna från beroenden, såsom alkohol, droger, läkemedel eller spel.

Vi ger dig stöd i alla slags situationer i samband med avgiftning, rehabilitering och livsstilsförändring.

Betjäningen vid missbrukspolikliniken kan börja med lågtröskelprogrammet Start-info, varefter du kan inleda ett behandlingsprogram som planerats för dig. Du bestämmer själv vilka mål du sätter upp för behandlingen. Behandlingsprogrammet kan till exempel omfatta individuella samtal, gruppverksamhet och kamratstöd. Missbrukarkliniken erbjuder även ersättningsvård för opiatberoende.

Vid missbrukarpolikliniken arbetar också en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet, som har varit i en liknande situation som du.

I Helsingfors finns fyra missbrukarpolikliniker. Du kan själv välja vilken av dem du besöker. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att du stannar kvar vid den valda kliniken under hela vårdrelationen.

Du kan söka upp vården, utan remiss, genom att ringa oss på numret 09 310 42900 vardagar kl. 8.30 -15.30 eller besöka Start-info i Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande.

Om du behöver avgiftning eller är i en annan akut situation som beror på missbruket, kom till mottagningen vid Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande vardagar 8.30-15.30 (utan tidsbokning), Verkstadsgatan 14 A.

Övriga tider ska du i akuta situationer kontakta jourmottagningen vid Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus.

Vården vid missbrukarpolikliniken är kostnadsfri för dig. Du som är under 24 år får hjälp också från missbrukstjänsten för ungdomar (Pysäkki).

Serviceställen

Laakson päihdepoliklinikan sisäänkäynti.

Dals missbrukarpoliklinik

Adress: Läkaregatan 8 F, 00250 Helsingfors
Kalasataman päihdepoliklinikan sisäänkäynti.

Fiskehamnens missbrukarpoliklinik

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors
Rakennus ulkoapäin.

Malms missbrukarpoliklinik

Adress: Orrspelsgränden 6 A, 00700 Helsingfors
Vuosaaren päihdepoliklinikan odotustila.

Nordsjö missbrukarpoliklinik

Adress: Kaffegränden 3 A, 00980 Helsingfors