Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukarpolikliniken

Vi som arbetar vid missbrukarpolikliniken hjälper människor i tillfrisknandet från beroendesjukdomar, såsom alkohol-, drog-, läkemedels- eller spelmissbruk.

Vi ger dig stöd i alla slags situationer i samband med avgiftning, rehabilitering och livsstilsförändring.

Behandlingen vid missbrukarpolikliniken börjar med lågtröskelgruppen Startti, varefter du kan inleda ditt individuella behandlingsprogram. Du bestämmer själv vilka mål du sätter upp för behandlingen. Missbrukarkliniken erbjuder även ersättningsvård för opiatberoende. Behandlingsprogrammet kan till exempel omfatta individuella samtal, gruppverksamhet och kamratstöd.

Vid missbrukarpolikliniken arbetar också en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet, som har varit i en liknande situation som du.

I Helsingfors finns fyra missbrukarpolikliniker. Du kan själv välja vilken av dem du besöker. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att du stannar kvar vid den valda kliniken under hela vårdrelationen.

Du kan söka dig till vården utan remiss genom att komma till Starttigruppen eller boka tid per telefon.

Om du behöver alkoholavgiftning eller befinner dig i en akut situation med ditt rusmedelsbruk, kom till mottagningen på en vardagsmorgon. Du behöver ingen remiss eller tidsbokning.

Övriga tider ska du i akuta situationer kontakta jourmottagningen vid Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus.

Vården vid missbrukarpolikliniken är kostnadsfri för dig. Om du är under 24 år kan du även få hjälp vid Ungdomsstationen.

Serviceställen

Laakson päihdepoliklinikan sisäänkäynti.

Dals missbrukarpoliklinik

Adress:

Läkaregatan 8 F 00250 Helsingfors

Kalasataman päihdepoliklinikan sisäänkäynti.

Fiskehamnens missbrukarpoliklinik

Adress:

Verkstadsgatan 14 A 00580 Helsingfors

Rakennus ulkoapäin.

Malms missbrukarpoliklinik

Adress:

Orrspelsgränden 6 A 00700 Helsingfors

Vuosaaren päihdepoliklinikan odotustila.

Nordsjö missbrukarpoliklinik

Adress:

Kaffegränden 3 A 00980 Helsingfors