Malms sjukhus

Vår specialitet är vård av äldre patienter som insjuknat akut.

På den här sidan

Bild: Juha Myllymäki

Malms sjukhus har fem akutgeriatriska avdelningar. De flesta av våra patienter kommer till oss från sjukhusets jourmottagning. Målet för avdelningsvården är att ge den äldre patienten snabb vård och stöd för funktionsförmågan genom omvårdnadsarbete, medicin och rehabilitering.

I Malms sjukhus finns också en internmedicinsk poliklinik.

Hos oss arbetar bland annat sjukskötare, närvårdare, en fysioterapeut, en ergoterapeut och en socialarbetare samt specialister och ST-läkare inom geriatrik, internmedicin och allmänmedicin.

Patienterna kommer till oss med en remiss. För vården tas en avgift per vårddag ut.

Rådgivning, tfn +358 9 310 67302, dagligen kl. 6.30-23. Rådgivningens e-postadress är aulapalvelut.malminsairaala@hel.fi.

Sjukhusets besökstid är dagligen kl. 12-19 eller enligt överenskommelse.

Avdelning 3 (byggnad 18), kansliet tfn +358 9 310 59036
Avdelning 11 (byggnad 18), kansliet tfn +358 9 310 59039
Avdelning 12 (byggnad 18), kansliet tfn +358 9 310 67462
Avdelning 13 (byggnad 18), kansliet tfn +358 9 310 67443
Avdelning 15 (byggnad 18), kansliet tfn +358 9 310 67542

Stf. överläkare Hanna Halme
Överskötare Mari Muhonen

Kontaktuppgifter

Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska
PB 6500, 00099 Helsingfors stad

Plats

Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)