Utdelning av egenvårdsartiklar

Du kan få egenvårdsartiklar kostnadsfritt om du behöver dem för vård av din sjukdom eller skada i minst tre månader.

Som en del av din övriga vård kan du få egenvårdsartiklar för vård av en långvarig sjukdom eller skada om du behöver dem i mer än tre månader. I vissa situationer kan du få de vårdartiklar du behöver så snart sjukdomen diagnostiseras.

Egenvårdsartiklarna är gratis för dig och inga kostnader tas ut för att leverera dem.

För att få egenvårdsartiklar behöver du först en remiss från din vårdplats, till exempel en hälsostation eller enhet för specialiserad sjukvård. För hemvårdsklienter skrivs remissen av en hemvårdsläkare. Be samtidigt din vårdplats att aktivera utdelningen av egenvårdsartiklar för dig i tjänsten Maisa.

När du har fått en remiss, beställ vårdartiklarna genom att skicka ett meddelande via tjänsten Maisa. Vårdartiklarna kan också beställas via telefon genom att ringa vår återuppringningstjänst.
Leveranstiden för egenvårdsartiklar är ungefär två veckor. Mängden egenvårdsartiklar som levereras på en gång motsvarar tre månaders behov.

Egenvårdsartiklarna levereras till Postis uthämtningsställe eller paketautomat. För vissa produkter är det möjligt att ingå ett hemleveransavtal, vilket gör att du kan beställa de produkter du behöver direkt till ditt hem från en avtalsleverantör. Du kan också komma överens om hämtning av produkterna från Forsby utdelningspunkt av egenvårdsartiklar.

I brådskande situationer kan du hämta produkterna direkt från utdelningspunkten. Observera dock att inte alla vårdartiklar alltid finns i lager.

Så här fungerar utdelningen av egenvårdsartiklar

 1. Du får en remiss

  Du får en remiss för de vårdartiklar du behöver från din vårdplats, till exempel en hälsostation eller enhet för specialiserad sjukvård. Din vårdplats levererar remissen till utdelningen av egenvårdsartiklar.

  Om du inte redan har utdelningen av egenvårdsartiklar aktiverad i tjänsten Maisa, be din vårdplats att aktivera utdelningen av egenvårdsartiklar samtidigt som du får remissen.

  Du behöver en ny remiss endast om det sker en förändring i de vårdartiklar du behöver eller deras konsumtion.

 2. Beställ

  När du har fått en remiss, beställ egenvårdsartiklarna genom att skicka ett meddelande via tjänsten Maisa(Länk leder till extern tjänst) eller genom att ringa återuppringningstjänsten tfn 09 310 55002 mån.–fre. kl. 9–12.

  Obs! Om du har ingått ett hemleveransavtal, beställ produkterna direkt från avtalsleverantören i enlighet med de anvisningar du fått.

 3. Hämta de artiklar du beställt

  Din beställning levereras inom cirka två veckor till Postis uthämtningsställe eller paketautomat som du valt. Du får ett sms när din beställning kan hämtas.

  I samband med beställningen kan du också komma överens om att du hämtar de beställda produkterna från Forsby utdelningspunkt av egenvårdsartiklar.

Serviceställen

Forsby utdelningspunkt av egenvårdsartiklar

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, B-trappan, 00600 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/egenvardsartiklar.