Sexualrådgivning inom studerandehälsovården

Vänd dig till sexualrådgivningen om du har frågor om sexualitet, sexuell hälsa och psykiskt välmående.

Sexualrådgivning är en individuell och interaktiv metod för att hantera problem och frågor som rör sexualitet, sexualhälsa och psykiskt välmående.

Vänd dig till sexualrådgivningen när du har frågor om exempelvis:

- olust, motvilja eller skamkänslor i samband med sexualitet
- svårigheter att acceptera din kropp
- störningar i den sexuella funktionen
- reflektioner över din sexuella identitet eller könsidentitet
- sexuella tvångstankar och beroenden
- svåra upplevelser i samband med sexuellt hotfulla situationer, samt sexuellt våld och utnyttjande
- utmaningar i samband med parrelationer eller mänskliga relationer.

Tjänsten är avsedd för studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter som omfattas av Helsingfors stads studerandehälsovård.

Du kan ringa oss, men du når oss bäst med sms.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 8650, 00099 Helsingfors stad
Telefonnummer: +358 40 662 4166