Helsinki Recovery App – kompass för återhämtning i din ficka

Helsinki Recovery App är en gratis mobilapplikation för arbetsföra Helsingforsbor och deras närstående som behöver många social- och hälsovårdstjänster. Den stöder också yrkesverksamma i servicehandledningen.

Vad kan du göra i applikationen?

  • söka information om främjande av återhämtning, hälsa och välbefinnande
  • söka information om tjänster och kamratstöd som motsvarar ditt eget eller din närståendes behov
  • följa hur du återhämtar dig och ackumulerar återhämtningskapital
  • lägga till händelser som gäller din återhämtning i din kalender
  • föra dagbok där du också kan spara foton.

Innehållet och anvisningarna i Helsinki Recovery App är på ett lättläst språk och har också översatts till engelska och svenska.

Användningen av appen baserar sig på frivillighet och anonymitet. De identifierbara uppgifter som du sparar i applikationen stannar i din mobil. Om du vill, kan du förhindra insamling av analysdata.

Tillgänglighetsutlåtande för Helsinki Recovery app

Integritetspolicy för Helsinki Recovery app

Helsinki Recovery App-presentationsvideon

Helsinki Recovery App-presentationsvideon

Helsinki Recovery App-presentationsvideon

Helsinki Recovery App-presentationsvideon går i allmänhet igenom olika funktioner i mobilapplikationen. Presentationsvideon är textad på finska, svenska och engelska.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/recoveryapp/sv.