Missbruksrehabilitering som dygnetruntvård

> När öppenvårdsrehabilitering inte räcker till tillhandahåller vi rehabilitering som dygnetruntvård vid missbruksrehabiliteringsenheten Luoto.

Missbruksrehabilitering som dygnetruntvård är ett alternativ också i en situation där du behöver mer stöd för att komma igång med tillfrisknandet. När du får rehabilitering som dygnetruntvård bor du vid missbruksrehabiliteringsenheten Luoto under den tid som ditt rehabiliteringsprogram pågår.

I våra rehabiliteringsprogram ingår bland annat handledd gruppverksamhet och individuella samtal med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. I programmet ingår övningar som stärker din självkännedom och dina resurser.

Vi hjälper dig att identifiera skadliga tankemönster och bygga upp nya sätt att klara av svåra situationer. Du har ett starkt stöd i jämlikar som kommit längre i sitt tillfrisknande.

Det individuella rehabiliteringsprogrammet pågår vanligtvis sex veckor.

Serviceställen

Pallovalaisin ikkunan edessä.

Missbruksrehabiliteringsenheten Luoto

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 5, 00250 Helsingfors