Polikliniken för bedömning av opioidsubstitutionsbehandling

Vid polikliniken för bedömning av opioidsubstitutionsbehandling bedöms klientens behov av substitutionsterapi.
Soffor i korridoren.

Våra klienter kommer till oss med remiss från läkare. Du kan söka dig till missbruksmottagningen för bedömning av vårdbehovet och för att träffa en läkare.

Vi väljer det lämpligaste verksamhetsstället för substitutionsterapin tillsammans med dig, baserat på ditt vårdbehov. Behandling ges vid missbrukarkliniker och privata kliniker av vilka Helsingfors stad köper substitutionsterapitjänster. Vi kan även hänvisa våra klienter till Polikliniken för substitutionsvård vid HUS Psykiatricentrum.

Dessutom ger polikliniken för bedömning av opioidsubstitutionsbehandling konsultation i vården av patienter med narkotikaberoende som vårdas vid stadens sjukhus.

Vid bedömningspolikliniken arbetar socialarbetare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Våra tjänster är kostnadsfria för dig.

Om du vill avboka en mottagningstid, ska du ringa din egen medarbetare eller kontoret på numret +358 9 310 42947, måndag-fredag kl. 8-12 och 13-15.

Plats

Läkaregatan 8, Rak. 1, B-trappan, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)