Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledaren ger dig och dina närstående råd och stöd om din livssituation förändras på grund av en skada eller en långvarig sjukdom.

Syftet med rehabiliteringshandledningen är att stödja din självständighet och funktionsförmåga. Rehabiliteringshandledaren planerar med dig och dina anhöriga hur man lär sig att leva med en sjukdom eller ett funktionshinder. Rehabiliteringshandledaren reder ut din situation och bedömer ditt rehabiliteringsbehov.

Du får information om rehabilitering, rehabiliteringstjänster och stödåtgärder. Rehabiliteringshandledaren ger dig råd och guidar dig till de tjänster du behöver.

Rehabiliteringshandledaren kan tillsammans med dig planera din rehabilitering och följa med hur den framskrider. Hen samarbetar vid behov med andra proffs som deltar i din vård och rehabilitering.

Du kan själv kontakta rehabiliteringshandledaren. Även dina anhöriga eller den som ansvarar för din vård kan kontakta rehabiliteringshandledaren.

Tjänsten är avgiftsfri för dig.