Socialjour

Socialjouren hjälper brådskande personer som behöver vård, trygghet och hjälp på kvällar och veckoslut.

Socialjouren bedömer behovet av brådskande socialservice och tar emot barnskyddsanmälningar utanför tjänstetid.

Det brådskande behovet av socialservice kan t.ex. hänföra sig till barnets otrygga förhållanden, den ungas oroväckande beteende, familjevåld eller oro för att den äldre eller en person med funktionsnedsättning ska klara sig hemma.

Som brådskande socialservice ordnar vi till exempel inkvartering och ekonomiskt stöd.

Socialjourens omedelbara hjälp är avgiftsfri.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/socialjour.