Seniortjänster som stöder psykisk hälsa

Servicecentralen stödjer din mentala hälsa i kamratstödsgrupperna Kööri, Peesi, Vire, Toivo och Pilke samt i seniortjänsternas rehabilitering Puhti och Tsemppi. Du får råd och samtalshjälp av servicecentralens socialhandledare.

På den här sidan

Servicecentraler – aktivt vardagsliv, kamratstöd och möten

Vid seniorcentren finns det servicecentraler som är öppna mötesplatser särskilt för de äldre.

Vid servicecentralerna kan du utöva hobbyer, motionera, delta i evenemang och utflykter, få kamratstöd, vägledning och rådgivning.

Det finns servicecentraler runt om i Helsingfors. Du kan delta i verksamheten vid vilken servicecentral som helst.

Läs mer om servicecentraler

Samtalshjälp från socialhandledare

Du kan prata om dina bekymmer med servicecentralens socialhandledare.

Tiden bokas direkt på servicecentralen. Om du behöver starkare stöd, vägleder vi dig till rätt ställe.

Läs mer om servicerådgivning och socialhandledning vid servicecentralen

Svenskspråkig klienthandledning för äldre

Vi bedömer servicebehov tillsammans med svenskspråkgia äldre och deras anhöriga. Vi erbjuder också gerontologiskt socialarbete och stödtjänster för närståendevårdare.

Läs mer om svenskspråkig klienthandledning för äldre

Stöd från en kamratstödgrupp

Kamratstödgrupper Kööri, Peesi, Vire och Toivo för äldre startar i februari och september.

Mötesplatserna varierar vid olika servicecentraler. Om anmälningstiden inte pågår kan du föranmäla dig till nästa säsongsgrupp. 

För närmare information ring: 09 310 34888(Link startar ett telefonsamtal)

Evenemangsinformationen är på finska.

Kööri

Denna grupp passar dig om du vill minska eller sluta användningen av berusningsmedel.

Läs mer om Kööri (tapahtumat.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Peesi

Denna grupp är för dig om din närstående har ett missbruksproblem och du vill ha stöd för dig själv.

Läs mer om Peesi (tapahtumat.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Vire

Denna grupp är lämplig för dig om du lider av nedstämdhet eller depression.

Läs mer om Vire (tapahtumat.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Toivo

Denna grupp är lämplig för dig om din närstående har gått bort.

Läs mer om Toivo (tapahtumat.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Pilke-grupper

Pilke-grupper är kamratstödsgrupper för pensionärer som använder och har använt berusningsmedel. Det är inte gruppens mål att ändra din livsstil, utan du kan komma till gruppen precis som du är.

I gruppen ingår gemensam gratis frukost, diskussion och aktiviteter som planeras tillsammans.

Pilke-grupper finns vid nästan alla servicecentraler.

Läs mer om Pilke-grupper (tapahtumat.hel.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Du får mer information från kamratstödsgruppernas ledare. Se ledarnas kontaktuppgifter i länkarna ovan (tapahtumat.hel.fi).

Läs mer om kamratstödsgrupper

Stöd från rehabilitering

Vid seniortjänsternas rehabilitering tar vi hänsyn till din livssituation som en helhet. Vi på rehabiliteringen beaktar din sinnesstämning, din ekonomiska situation, dina relationer, din hälsa samt mat- och motionsvanor.

Vi erbjuder pensionärer två olika slags rehabilitering.

Tsemppi

Tsemppi-verksamheten ger social rehabilitering i hemmet för äldre som behöver starkare stöd för sin psykiska hälsa eller för att sluta eller få kontroll över missbruket. 

Vi ser på din livssituation som helhet. Du bestämmer dina mål och metoder för rehabiliteringsperioden, som är 4-6 månader. Möten hålls i snitt en gång i veckan.

Fråga mer på numret 09 310 37333(Link startar ett telefonsamtal)

Puhti

Puhti är en rehabiliteringsperiod på 4–6 veckor som är öppen under dygnets alla timmar. I priset ingår ett rum för 1-2 personer samt mat.

Under perioden går vi tillsammans igenom din livssituation, vilken förändring du vill ha och hur den kan bli verklighet. I veckoprogrammet ingår till exempel diskussionsgrupper, motion och avslappningsövningar.

Fråga mer på numret 09 310 39277(Link startar ett telefonsamtal)