Screening av livmoderhalscancer

Med fem års mellanrum kallar vi alla kvinnor i åldern 25-65 i Helsingfors till screening av livmoderhalscancer.

Syftet med en screening av livmoderhalscancer är att konstatera ett eventuellt förstadium av livmoderhalscancer och sätta in behandling i ett tidigt skede. På det här sättet kan vi förhindra att cancern utvecklas.

Hos kvinnor i åldern 30 och äldre baserar sig screeningen på ett HPV-test. Hos kvinnor under 30 baserar sig screeningen på ett Papa-test.

Du får kallelsen till din hemadress per post. Undersökningen är avgiftsfri.

Screeningundersökningarna ordnas av HUS Diagnostikcentrum.