Missbrukstjänsternas efterrehabilitering

Efterrehabiliteringen är en stödform för dig som redan kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande från ett beroende.

Missbrukstjänsternas efterrehabilitering ger dig praktiskt och långvarigt stöd när du bygger upp ditt självständiga liv. Vi utreder tillsammans med dig olika slags frågor kring vardagslivet, boendet och utkomsten och kan till exempel komma med dig till FPA eller arbets- och näringsbyrån.

I efterrehabiliteringen ingår också yrkesinriktad rehabilitering. Vi bestämmer tillsammans hur vi bäst ska hjälpa dig med bedömningen av din arbetsförmåga och i att hitta sysselsättning eller utbilda dig.

Efterrehabiliteringens längd bestäms individuellt. Tjänsten är kostnadsfri för dig.

Missbrukstjänsternas efterrehabilitering bedriver sin verksamhet vid Kumppanuustalo Harjula tillsammans med kamratstödsorganisationen Suojatie ry.

Du kan boka tid till efterrehabiliteringen per telefon eller besöka oss vid Kumppanuustalo Harjula under öppettiderna. Se de anställdas kontaktuppgifter på verksamhetsställets sida.

Anställdas kontaktuppgifter

Namn
Antti Koponen

Titel
Socialhandledare

Namn
Saija Niinimäki

Titel
Socialhandledare

Namn
Iina Wähä-Verkkomäki

Titel
Socialhandledare

Namn
Mari Rastas

Titel
Sjukskötare

Namn
Raija-Liisa Kämäräinen

Titel
Sjukskötare

Namn
Johanna Kukko

Titel
Socialarbetare

Namn
Sini Korhonen

Titel
Ledande socialarbetare

Kumppanuustalo Harjula

Besöksadress:
Åsgatan 7, 00500 Helsingfors
Puuta esittävä seinämaalaus.
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-16.00
- lör-sön - Stängt