Missbrukstjänsternas efterrehabilitering

Efterrehabiliteringen är en stödform för dig som redan kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande från ett beroende.

Missbrukstjänsternas efterrehabilitering ger dig praktiskt och långvarigt stöd när du bygger upp ditt självständiga liv. Vi utreder tillsammans med dig olika slags frågor kring vardagslivet, boendet och utkomsten och kan till exempel komma med dig till FPA eller arbets- och näringsbyrån.

I efterrehabiliteringen ingår också yrkesinriktad rehabilitering. Vi bestämmer tillsammans hur vi bäst ska hjälpa dig med bedömningen av din arbetsförmåga och i att hitta sysselsättning eller utbilda dig.

Efterrehabiliteringens längd bestäms individuellt. Tjänsten är kostnadsfri för dig.

Missbrukstjänsternas efterrehabilitering bedriver sin verksamhet vid Kumppanuustalo Harjula tillsammans med kamratstödsorganisationen Suojatie ry.

Du kan boka tid till efterrehabiliteringen per telefon eller besöka oss vid Kumppanuustalo Harjula under öppettiderna. Se de anställdas kontaktuppgifter på verksamhetsställets sida.

Anställdas kontaktuppgifter

Namn
Antti Koponen

Titel
Socialhandledare

Namn
Saija Niinimäki

Titel
Socialhandledare

Namn
Iina Helenius

Titel
Socialhandledare

Namn
Mari Rintala

Titel
Sjukskötare

Namn
Raija-Liisa Kämäräinen

Titel
Sjukskötare

Namn
Sini Korhonen

Titel
Ledande socialarbetare

Serviceställen

Puuta esittävä seinämaalaus.

Kumppanuustalo Harjula

Adress: Åsgatan 7, 00500 Helsingfors