Familjearbete för romer

Personalen inom familjearbetet för romer erbjuder stöd i föräldraskapet och barnuppfostran, när barnen börjar i dagvård och förskola samt under barnens och ungdomarnas skolgång.

Personalen inom familjearbetet för romer erbjuder stöd i föräldraskapet och barnuppfostran, när barnen börjar i dagvård och förskola samt under barnens och ungdomarnas skolgång.

Vi hjälper även romska familjer vid frågor som rör ungdomars och vuxnas utbildning, arbetssökande och uträttande av ärenden hos myndigheterna.

Vi kommer tillsammans med familjen överens om målen för arbetet. Vi kan träffa familjen under hembesök, i lokalerna för familjearbetet för romer eller i en samarbetspartners lokaler.

Familjearbetet för romer är en kostnadsfri och frivillig tjänst. Du kan kontakta personalen inom familjearbetet för romer per telefon.

Kontaktuppgifter:

Socialhandledare Henry Bollström, tfn +358 9 310 74141 och +358 50 540 9172.

Besöksadress: Malms stationsväg 3 A (vån. 3), 00700 Helsingfors

Postadress: PB 7023, 00099 Helsingfors stad

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/familjearbete-för-romer.