Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer

Vi erbjuder rådgivning, stöd och hjälp för barnfamiljer som är i en mycket ansträngd livssituation.

Om du behöver hjälp med exempelvis uppfostran, kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer.

Om din familj är i en mycket ansträngd livssituation och du bedömer att ditt barn och din familj behöver mer omfattande stöd, ska du kontakta enheten för bedömning av servicebehovet för barnfamiljer i ditt område.

I barnfamiljer kan till exempel följande situationer orsaka hög belastning:

- utmaningar med att uppfostra barn

- barnets symtom

- föräldrarnas utmattning

- svåra problem med kommunikationen

- en svår ekonomisk situation

- missbruk

- psykisk ohälsa

- våld

- övriga vardagsproblem.

Vid enheten för bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer får du handledning, råd samt omedelbar hjälp och stöd. Vi bedömer behovet av stöd och övergripande tjänster tillsammans med familjen. Bedömningen av servicebehovet innefattar 1-5 möten och tar högst tre månader.

Bedömningen av servicebehovet inleds när vi tar emot en barnskyddsanmälan eller en kontakt enligt socialvårdslagen. Vår socialarbetare avgör om servicebehovet ska bedömas och om även barnets behov av särskilt stöd eller barnskydd ska bedömas. För barn i behov av särskilt stöd erbjuds tjänster inom familjesocialarbetet.

Uppsökande arbete bland barn och unga är en del av vår verksamhet. Vi söker upp barn och unga som i behov av stöd genom att besöka skolor och andra miljöer där de tillbringar tid. Vi gör uppsökande arbete även på kvällar och veckoslut. Vi samarbetar till exempel med skolor, ungdomsarbetet och organisationer framför allt i situationer och miljöer eller hobbyer dr det finns risk för mobbning och där barnen tillbringar sin tid. Vi hänvisar barn och unga med stödbehov och deras familjer till tjänsterna.

Inom bedömningen av servicebehovet för barnfamiljer arbetar barnskyddets socialarbetare, socialhandledare, en socialarbetare från familjerådgivningen, en psykolog från familjerådgivningen, en socialhandledare från vuxensocialarbetet samt en sjukskötare från mentalvårds- och rusmedelsarbetet.

Du når oss via telefonnumret till enheten för bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer i ditt bostadsområde.

Invånarna i södra Helsingfors betjänas av enheten i Berghäll.

Invånarna i södra Helsingfors och de svenskspråkiga invånarna i hela Helsingfors betjänas av enheten i Berghäll.

Invånarna i östra Helsingfors betjänas av enheterna på Östergatan och i Nordsjö.

Invånarna i norra Helsingfors betjänas av enheterna i Malm och Månsas.

Invånarna i västra Helsingfors betjänas av enheten i Lassas.

Serviceställen

Bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer, Malm

Adress: Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors

Bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer, Berghälls familjecenter

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer, Lassas

Adress: Krämarvägen 11, 00440 Helsingfors

Bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer, Månsas

Adress: Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors