Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi

Kuormittavassa perhetilanteessa saatatte tarvita avuksenne lastensuojelun tai perhesosiaalityön palveluja. Palveluita edeltää palvelutarpeen arviointi.

Jos perheessäsi on vakavasti kuormittava elämäntilanne ja arvioit lapsesi ja perheesi tarvitsevan tukea, ota yhteyttä meihin Maisassa tai tulemalla paikan päälle.

Myös jokin läheinen, koulu tai muu viranomainen voi tehdä teistä ilmoituksen, jolloin perheeseenne ollaan yhteydessä.

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arvioinnissa selvitämme, tarvitsetteko erityistä tukea tai lastensuojelua. Jos tarvitsette erityistä tukea, teille syntyy perhesosiaalityön asiakkuus.

Jos tarvitsette lastensuojelua, pääsette lastensuojelun asiakkaaksi. Joskus pelkkä arvioinnin aikana saatava tuki on perheelle riittävä, eikä muita palveluita tarvita.

Palveluun päästäksesi ota meihin yhteyttä Maisa-palvelussa. Voit tehdä sen ilman kirjautumista Maisan etusivulta kohdasta "Tee sosiaalihuollon ilmoitus".

Voit myös soittaa virka-aikana päivystysnumeroomme 09 310 62040 (arkisin 8.15-16).

Päivystysnumero viranomaisia varten virka-aikana on 09 310 62 066 (arkisin 8.15-16).

Päivystysnumerostamme saat myös konsultointia ja neuvontaa lastensuojeluasioissa.

Sinun on mahdollista asioida myös toimipisteissämme, jotka päivystävät virka-aikaan (arkisin 8.15-16).

Toimipisteitämme ovat Itäkatu, Kallio, Lassila, Malmi, Maunula ja Vuosaari.

Kiireellisissä tilanteissa iltaisin ja viikonloppuisin voit soittaa sosiaalipäivystykseen 0206 96006.

Miten arviointi etenee?

Arviointityöskentely alkaa lastensuojeluilmoituksen, lapselle tehdyn sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton (viranomainen tekee sen yhdessä asiakkaan kanssa) tai lapsen ja/tai huoltajien oman hakemuksen perusteella. 

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arvioinnin alueellinen työryhmä selvittää ja päättää, aloitetaanko lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi. Käsittelemme seitsemän arkipäivän aikana jokaisen ilmoituksen, hakemuksen ja yhteydenoton ja olemme yhteydessä perheeseen soittamalla tai lähettämällä kirjeen. 

Kun otamme yhteyttä, kerromme, millaiseen ratkaisuun palvelutarpeen arvioinnissa olemme päätyneet ja miten ilmoituksen käsittely etenee. 

Mitä arvioinnissa tapahtuu? 

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arvioinnin aikana selvitämme yhdessä perheen kanssa lapsen ja perheen tilannetta ja tuen tarvetta. 

Tarvetta selvitettäessä arvioimme yhdessä, millaiset lapsen kasvuolosuhteet ovat sekä millaisia kykyjä vanhemmilla ja muilla lapsen elinpiiriin kuuluvilla aikuisilla on vastata lapsen ikätason mukaisiin tarpeisiin.

Arvioinnin aikana lapsi ja perhe voivat saada lyhytkestoista apua ja tukea, joka voi olla ohjauksen ja neuvonnan lisäksi muun muassa lapsiperheiden kotipalvelua, perhe- ja kasvatusneuvontaa, taloudellista tukea sekä vanhempien psyykkisen hoidontarpeen kartoitusta.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana.

Palvelutarpeen arviointiin kuuluu tapaamisia erilaisilla kokoonpanoilla. Yleensä arviointiin sisältyy myös lapsen oma tapaaminen ja osallistaminen arviointiin ja tuen tarpeen selvittämiseen. Mukana arviointityössä voi olla useita eri ammattilaisia. 

Arviointi sisältää yleensä 1–5 tapaamista ja kestää enintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen arvioinnista tehdään kirjallinen yhteenveto, johon kirjataan, millaiseen ratkaisuun palvelutarpeen arvioinnissa päädytään.

Palvelutarpeen arviointiin kuuluvat tapaamiset ja tuki ovat usein riittävä apu ja tuki perheelle, eikä muita palveluita tarvita.

Jos katsomme, että lapsen lastensuojelun tai erityisen tuen tarvetta ei ole syytä arvioida, voimme ohjata lastensuojeluilmoituksen tai huoli-ilmoituksen lapsiperheiden sosiaaliohjaukseen, josta ollaan yhteydessä perheeseen. 

Mikäli palvelutarpeen arvioinnin perusteella lapsen arvioidaan olevan erityisen tuen tarpeessa, hänelle aloitetaan perhesosiaalityön asiakkuus ja hänelle nimetään oma sosiaalityöntekijä. 

Arvioinnin tulos voi myös olla se, että lapsi on suojelun tarpeessa. Silloin hänelle aloitetaan lastensuojelun asiakkuus ja nimetään oma hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. 

Ketkä tekevät lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointeja? 

Lapsen lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arvioinnista vastaa alueellisen työryhmän sosiaalityöntekijä. Arviointiin osallistuu myös työpari joko työryhmästä tai joku muu lapsen asiaa tuntema ammattilainen. 

Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä ja yksi tai useampi sosiaaliohjaaja. 

Lisäksi työryhmissä on aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvolan psykologi ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä.  

Jokaisella alueella toimii myös etsivän työn sosiaaliohjaaja osana työryhmää.  

Palvelupisteet

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi, Itäkatu

Osoite: Tallinnanaukio 1, 00930 Helsinki

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi, Kallio

Osoite: Toinen linja 4 C, 00530 Helsinki

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi, Malmi

Osoite: Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi, Maunula

Osoite: Suursuonlaita 1, 00630 Helsinki