Vertaisryhmätoiminta

Tarjoamme vertaistukiryhmiä lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkaana oleville lapsille, nuorille ja vanhemmille.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkaana oleville lapsille, nuorille ja vanhemmille on tarjolla vertaistukiryhmiä, joita ohjaavat ammattilaisemme.

- Vanhempien ohjatuissa vertaistukiryhmissä keskeinen tavoite on vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen, voimavarojen lisääminen ja ryhmän jäsenten välinen vertaistuki.

- Perheryhmissä tavoitteena on vertaistuen lisäksi tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja arjen sujumista.

- Lasten ja nuorten ryhmissä tavoitteena on vertaistuki, sosiaalisten taitojen, toimintakyvyn, tunteiden tunnistamisen ja itsenäisen toiminnan vahvistaminen.

Lasten ryhmissä käsittelemme asioita leikin kautta. Nuorten ryhmissä korostuu toiminnallisuus, kun puolestaan vanhempien ryhmässä keskustelemme aktiivisesti.

Palvelu on tarkoitettu lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkaille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmiin, keskustele asiasta oman sosiaalityöntekijäsi kanssa.

Vertaistukiryhmiä järjestetään eri puolilla Helsinkiä. Saat tietoa ammatillisesti ohjatuista vertaistukiryhmistä omalta sosiaalityöntekijältä.

Mitä hyötyä vertaistukiryhmään osallistumisesta voi olla?

Vertaistukiryhmien hyödyt ovat yksilöllisiä ja syntyvät monesta tekijästä.

Ryhmän erityisyys on vertaistuki. Samassa elämäntilanteessa olevat ryhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan ja pystyvät osoittamaan myötätuntoa toisilleen.

Vertaistuki tarkoittaa sitä, että ryhmässä tulee turvallisesti hyväksytyksi, kuuluksi ja nähdyksi monin silmin ja korvin. Turvallisessa ryhmässä sekä vaikeiden että myönteisten asioiden jakaminen ryhmän jäsenten kesken mahdollistuu, mikä lisää hyvinvointia.

Ryhmässä oppii muilta sekä saa toimivia konkreettisia selviytymiskeinoja arkeen ja ihmissuhteisiin.

Ryhmätoimintaan osallistuneet ovat kertoneet saaneensa toivoa ja iloa vertaistukiryhmistä. Ryhmä on myös antanut varmuutta vaikuttaa itse omiin asioihin. Osa ryhmäläisistä on kertonut, että ryhmässä omat vaikeudet ovat saaneet suhteellisuutta ja jäsentyneet. Muiden ryhmäläisten auttaminen on merkittävää ja lisää voimavaroja.