Tapaamispaikkapalvelut

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella.

Erillään asuva lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan Helsingin kilpailuttamissa tapaamispaikoissa. Tapaamispaikoissa on mahdollista järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja helsinkiläisille lapsille, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä.

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Tapaamisten järjestäminen käynnistyy siten, että vanhemmat toimittavat tapaamisia koskevan päätöksen tai muualla kuin Helsingissä vahvistetun sopimuksen perheoikeudellisiin asioihin. Tämän jälkeen perheoikeudellinen yksikkö tekee päätöksen palvelun hankkimisesta, joka lähetetään molemmille vanhemmille. Päätöksessä mainitaan tapaamispaikan yhteystiedot. Vanhemmat varaavat tutustumiskäynnin ja tapaamisajat tämän jälkeen suoraan tapaamispaikasta.

Asioi verkossa

Suojatun sähköpostin lähettäminen

Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Soita

Neuvonta

Puhelun hinta: normaali puhelumaksu

Asiointipalvelu tapaamispaikkapalvelun piirissä oleville

Puhelun hinta: normaali puhelumaksu

Asiointipalvelu tapaamispaikkapalvelun piirissä oleville

Puhelun hinta: maksuton

Lähetä postia

Postiosoite

Perheoikeudelliset asiat/Tapaamispaikkapalvelu, PL 8620 00099 Helsingin kaupunki

Näin voit olla meihin yhteydessä

Saat meiltä neuvontaa puhelimitse tai olemalla meihin yhteydessä suojatulla sähköpostilla.

Soita 09 310 28889(Linkki aloittaa puhelun)

Suojatun sähköpostin voi lähettää osoitteessa https://securemail.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)osoitteeseen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Oikeuden päätöksen tai muun kuin Helsingin lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen voit toimittaa perheoikeudellisten asioiden yksikköön suojatulla sähköpostilla. Suojatun sähköpostin voi lähettää osoitteessa https://securemail.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) osoitteeseen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kirjeitsedokumentit voi lähettää osoitteella:

Perheoikeudelliset asiat/Tapaamispaikkapalvelu
PL 8620
00099 Helsingin kaupunki

Ilmoitathan samalla puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Jos mahdollista, ilmoita myös toisen vanhemman yhteystiedot.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/tapaamispaikkapalvelut.